Ceny prenájmu

Ceny prenájmu sú uvedene pri každom stroji a sú s DPH. Požičiavame  na 1hod., do 4 hod., do 8 hod., a na deň. Pri dlhodobom prenájme sa cena upravuje podľa dohody.

Pri požičaní náradia je nutné zložiť vratnú kauciu od 50 do 300 eur podľa druhu požičaného náradia, doklad totožnosti (občianský ,alebo vodičský preukaz)

NEVAHAJTE A KONTAKTUJTE NÁS NA MOBILNOM ČÍSLE    0948  003 630